MENU

WYNIKI IV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ – FILHARMONIA GORZOWSKA

W imieniu Jurorów IV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego na skomponowanie poematu symfonicznego opartego na fabule wybranego filmu informujemy...

IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI / 4TH INTERNATIONAL COMPOSERS COMPETITION

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska ogłasza IV Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski. Jego ideą jest  promocja działalności artystycznej samych twórców, promowanie indywidualnego podejścia do materii muzyki współczesnej oraz popularyzacja tego fascynującego, bogatego świata dźwięków.  

Adresatami dotychczasowych trzech edycji (lata 2013-2015) byli młodzi kompozytorzy narodowości polskiej, których wiek nie przekraczał 35 lat. Kolejna, IV edycja Konkursu,  rezygnuje z ograniczenia wiekowego, a dzięki międzynarodowemu zasięgowi, daje możliwość zgłoszenia swoich prac  kompozytorom wszystkich narodowości.
 
Prace zgłoszone do IV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego oceniać będzie Jury, złożone z uznanych kompozytorów i artystów, w składzie:
Zygmunt Krauze (Polska) – przewodniczący
Edward Artemyev (Rosja)
Dariusz Przybylski (Polska)
oraz Monika Wolińska (Polska). 
 
Szczegóły Konkursu znajdują się w REGULAMINIE.

DO POBRANIA:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
OŚWIADCZENIE 

 
 
Nagroda główna dofinansowana przez Fundusz Popierania Twórczości im. Andrzeja Szczypiorskiego przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS
 
-------------
 
 
The Centre of Artistic Education – The Gorzow Philharmonic announces the 4th International Composers Competition. The idea of Competition is to promote artistic creation of composers and to promote their individual approach to the matter of contemporary music. The Competition aims to popularize the fascinating, rich world of sounds.

The previous three editions (2013-2015) were addressed to young Polish composers up to 35. The upcoming fourth edition of the Competition resigns from the age limitation and gives the opportunity to submit their work to composers of all nationalities.
 
All works submitted to the 4th International Composers Competition will be rated by the jury comprised of recognized composers and artists:
Zygmunt Krauze (Poland) - Chairperson
Edward Artemyev (Russia)
Dariusz Przybylski (Poland)
and Monika Wolińska (Poland).
 
More details about the contest can be found in the REGULATIONS.

DOWNLOAD:
SUBMISSION FORM
AUTHOR'S DECLARATION

WYNIKI III KONKURSU DLA MŁODYCH KOMPOZYTORÓW

W imieniu Jurorów III Konkursu dla Młodych Kompozytorów na skomponowanie utworu na orkiestrę symfoniczną informujemy, że decyzją Jury w składzie:
Edward Pałłasz – przewodniczący
Marcin Błażewicz
Grzegorz Duchnowski
Monika Wolińska 
w tegorocznej edycji konkursu przyznano jedną Nagrodę Główną wysokości 9 000,00 zł. 

Nagrodę Główną III Konkursu dla Młodych Kompozytorów otrzyma pan Marcin Jachim (godło: Papirus) za skomponowanie poematu symfonicznego „Afekty”. 

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagrody odbędzie się 15 maja 2015, podczas Koncertu inaugurującego III Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara.


III KONKURS DLA MŁODYCH KOMPOZYTORÓW

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska ogłasza III edycję Konkursu dla Młodych Kompozytorów, który organizowany będzie w ramach programu III Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara. II EDYCJA KONKURSU DLA MŁODYCH KOMPOZYTORÓW NA SKOMPONOWANIE DUETU PERKUSYJNEGO

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska ogłasza II edycję Konkursu dla Młodych Kompozytorów, który organizowany będzie w ramach programu II Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara.  Przedmiotem drugiej edycji konkursu jest napisanie utworu na duet perkusyjny....
Realizacja:   Virtualnetia.com